Bord

Bord (eng. board) je glavni razlog zašto bridž značajno odskače od svih ostalih kartaških igara u domenu sreće. Pomoću borda faktor sreće u bridžu je sveden na minimum.

Bridge_boards_box

Takmičarski bridž se nikada ne igra na jednom stolu. Minimalan broj stolova je 2, odnosno 8 igrača. Često je broj stolova mnogo veći.

Nakon što je bord jednom promešan (mašinski ili ručno) sve karte u bordu ostaju isto postavljene od početka do kraja igre. Na taj način omogućeno je da svi igraju sa potpuno istim kartama i uporedni rezultati na svim stolovima daće pravu sliku o tome koliko je koji par dobro iskoristio dobijene karte.

board
Tokom igre nijednom igraču nije dozvoljeno da dodiruje karte drugog igrača i kada se bord odigra svaki igrač vraća svoje karte u bord i prosleđuje ga na sledeći sto koji treba da ga igra. Tako se jedna ista podela odigra na više stolova i dobije više odigranih rezultata. Bridž obračun se uvek svodi na upoređivanje rezultata jednog para sa parovima koji su sedeli “na njihovoj liniji”, tj. dobijali iste karte, a ne sa direktnim protivnicima za stolom.