Bridž i komunikacija

Pomislite li nekad “Ja nikada ne bih mogao/la da predajem ili da budem profesor” ili “Kada objašnjavam mene niko ne razume”? Kako se bridž igra u parovima, deo mozga zadužen za sposobnosti i veštine u komunikaciji će Vam i te kako proraditi! Često ćete biti u situaciji da imate izbor na koji način da nešto predstavite i da razmišljate kako će nešto Vaš partner shvatiti. Ovo je ključ uspeha u svakoj komunikaciji, a smatra se da je u ovom segmentu bridž značajno u prednosti u odnosu na skoro sve ostale umne sportove jer je većina tih sportova za razliku od bridža individualna.