Bridž kao misaoni sport

Bridž je svetski priznati misaoni sport, koji je na preporuku odeljenja Ujedinjenih nacija za prosvetu i kulturu (UNESCO) u mnogim zapadnim zemljama uveden u škole kao fakultativni predmet obzirom da kod mladih jača i razvija logiku, inteligenciju, pospešuje koncentraciju, brzo donošenje odluka i kolektivni duh. Kontrakt bridž, šah, go i igra dame predstavljaju misaone sportove koje podržava Internacionalna organizacija misaonih igara (International Mind Sports Association), i kao takvi, formirana su razna međunarodna takmičenja kako na evropskom, tako i na svetskom nivou. 2008. godine u Pekingu je mesec dana nakon Paraolimpijskih igara organizovana i Olimpijada misaonih sportova!

Header_Beijing