Špil

Koristi se standardni engleski špil od 52 karte, koji se kod nas praktično koristi i za sve ostale igre (tablić, poker, remi,..).

classic-playing-cards

U svakoj boji postoje po 13 karata, poređane po jačini: A,K,Q,J,10,9,8,7,6,5,4,3,2. Boje imaju svoje jačine i to:najslabija je tref, zatim slede karo, herc i kao najjača pik. Međutim, jače od svih adutskih ponuda je igra „bez aduta“ ili skraćeno „NT“ (eng. no trump). Tref i karo kao slabije boje nazivaju se „minorske boje“, a herc i pik su „majorske boje“.
Zanimljivo da se deljenje, licitacija i sama igra odvijaju se u levu stranu, u pravcu kretanja kazaljke na časovniku, za razliku od većine kartaških igara kod nas.

Bord

Bord (eng. board) je glavni razlog zašto bridž značajno odskače od svih ostalih kartaških igara u domenu sreće. Pomoću borda faktor sreće u bridžu je sveden na minimum.

Bridge_boards_box

Takmičarski bridž se nikada ne igra na jednom stolu. Minimalan broj stolova je 2, odnosno 8 igrača. Često je broj stolova mnogo veći.

Nakon što je bord jednom promešan (mašinski ili ručno) sve karte u bordu ostaju isto postavljene od početka do kraja igre. Na taj način omogućeno je da svi igraju sa potpuno istim kartama i uporedni rezultati na svim stolovima daće pravu sliku o tome koliko je koji par dobro iskoristio dobijene karte.

board
Tokom igre nijednom igraču nije dozvoljeno da dodiruje karte drugog igrača i kada se bord odigra svaki igrač vraća svoje karte u bord i prosleđuje ga na sledeći sto koji treba da ga igra. Tako se jedna ista podela odigra na više stolova i dobije više odigranih rezultata. Bridž obračun se uvek svodi na upoređivanje rezultata jednog para sa parovima koji su sedeli “na njihovoj liniji”, tj. dobijali iste karte, a ne sa direktnim protivnicima za stolom.

Biding boks

Biding boks (eng. bidding box) služi za licitaciju.

bid-partner

Igranje svake podele (borda) sastoji se iz dva jasno razdvojena dela: licitacije i odigravanja. Nekada se licitiralo glasom, ali kako bi igra bila što “čistija” i kako intonacijom ili izgovorom igrači ne bi odavali nedozvoljene informacije, uvedeno je licitiranje karticama. Svaki igrač je dužan da kartice vadi i polaže na sto istim pokretom i istom brzinom.

1322389689_230403_L

Skrin

Skrin (eng. screen) spada u najviši nivo zaštite protiv odavanja nedozvoljenih informacija partneru.

BridgeScreen

Skrin deli sto po dijagonali i sprečava partnere da se međusobno vide tokom licitacije i tokom igre. Nedozvoljene informacije koje mogu da se odaju gestikulacijom i sličnim pokretima su svakako nenamerne. U bridžu postoji kontrola protiv varanja i suspenzije su doživotne, na stranu što je varanje u ovom sportu shvaćeno kao vrhunac neljudskosti i nemorala.

World_mind_sports_games_2008_youth_bridge_01