“Rusinov” i “druga-četvrta”

-Kako atakirate?
-Druga-četvrta, Rusinov…
-Znači iz KJ10 – desetka?
-Da, da.

‘For Heaven’s sake Gerald, we all lead in the wrong suit some evenings.’

Odakle je i kako Rusinov završio u rečniku srpskih bridžista, teško je reći. Tvrdim da nijedan jedini par u Srbiji ne igra Rusinov atake. Zato evo šta je zapravo Rusinov:

Iz AK – K
Iz KQ – Q
Iz QJ – J
Iz Ax – A…

Po Rusinovu, iz sekvence se atakira druga odozgo. Tako je kad se atakira A jasno je da ataker nema kralja. Ja to još nisam video za stolom, ako neko tako atakira slobodno neka me ispravi.

Ataci gde J negira bilo kakvu veću sliku, a iz HJ10(x) i H109(x) se atakira 10 koja garantuje višu sliku zovu se Journalist, odnosno novinarski. Očigledno je da je veliki broj igrača u Srbiji ta dva naziva pomešao.

Editovano:
Slična konvencija atakiranja koja se možda češće viđa kod nas je “kodirana 9 i 10“. Kodirana 9 i 10 kada se atakuje obećava 2 veće ili nijednu. Hvala Goranu Radišiću na primedbi.

 

Druga stvar koja se takođe često čuje je “druga-četvrta“. Ni to niko ne igra u Srbiji. Igrači su ovde pomešali četvrtu ispod slike i MUD konvenciju po kojoj se iz 3 ili više malih atakira druga odozgo. Druga-četvrta je nešto sasvim drugo: Iz dužine i snage atakira se četvrta, a iz slabe karte sa dužinom se atakira druga. Možete da vidite recimo bugarske parove da igraju ovu konvenciju gde, recimo, na 3NT može da vam dođe atak 8 iz J843. Ako u ataku dođe mala, boja mora da bude bolja.