Šta je bridž?

Bridž je najpopularnija igra sa kartama, a pošto je uticaj sreće sveden na minimum (kod takmičarskog bridža je potpuno isključen), pravu konkurenciju može tražiti jedino u šahu. Postoje jako mnogo njegovnih oblika, ali je „kontrakt-bridž“ preovladao nad ostalima i upravo njegovim malim izmenama, uglavnom tehničke prirode, nastaje današnji međunarodni „takmičarski bridž“.Bridge


„Kontrakt-bridž“ je kao igra sa kartama jako popularan u SAD-u, Velikoj Britaniji, Italiji, Francuskoj, skandinavskim zemljama, Indiji, Kini, Turskoj a polako postaje popularan u svim zemljama sveta. U Evropi se bridž uglavnom uči u klubovima, pa se igrači direktno susreću sa njegovom takmičarskom varijantom, dok se „kućne“ partije preskaču.

Literatura o bridžu je u svetu razvijenija i mnogobrojnija od šahovske, ali je kod nas situacija obrnuta. Verovatno je za to kriv bivši društveni poredak,koji je kartanje uopšte, pa čak i bridž, smatrao porokom, dok je šah čak i nametnut, kao jedina intelektualna i misaona igra.

Bridž kao misaoni sport

Bridž je svetski priznati misaoni sport, koji je na preporuku odeljenja Ujedinjenih nacija za prosvetu i kulturu (UNESCO) u mnogim zapadnim zemljama uveden u škole kao fakultativni predmet obzirom da kod mladih jača i razvija logiku, inteligenciju, pospešuje koncentraciju, brzo donošenje odluka i kolektivni duh. Kontrakt bridž, šah, go i igra dame predstavljaju misaone sportove koje podržava Internacionalna organizacija misaonih igara (International Mind Sports Association), i kao takvi, formirana su razna međunarodna takmičenja kako na evropskom, tako i na svetskom nivou. 2008. godine u Pekingu je mesec dana nakon Paraolimpijskih igara organizovana i Olimpijada misaonih sportova!

Header_Beijing

 

Bridž kao društvena igra

Pošto je bridž igra u parovima, osnovni princip jeste komunikacija između para i njihovo međusobno razumevanje. Sam naziv bridž, potiče od istovetne engleske reči koja znači “most”, što u stvari predstavlja sponu koja povezuje jedan par. Često se kaže da se bridž partner nađe teže nego životni partner, ali neka taj izazov ostane na Vama 🙂

bridge-birds-eye-view

Rekli su o bridžu…

Bridž je najzanimljivija i najinteligentnija igra kartama, koju je ljudska pamet do sad smislila. Voleo bih da ga deca uče, razumljivo naravno,  kao što su učili plesati;  na kraju to će biti najkorisnija stvar za njih, jer ne možete s istim žarom nastaviti plesati kada ste ćelavi i trbušasti kao lonac; niti, zbog istog razloga, možete sa zadovoljstvom po sebe ili vašeg partnera i dalje igrati tenis ili golf  kada ste otišli dosta iznad srednjih godina. Ali možete igrati bridž onoliko dugo dokle god možete sedeti za stolom i razlikovati karte jednu od drugih. U stvari, kada sve ostalo više ne uspeva – sport, ljubav, ambicije – bridž ostaje jedini koji pruža utehu i zabavu.

William Somerset Maugham

 

Mnoge igre pružaju zabavu, ali Vas samo bridž zaokuplja. Vežba Vaš um. Vaš um može da zarđa, ali bridž sprečava rđu od formiranja.

Omar Sharif

 

Igranje bridža odražava inteligenciju. To je jedna od najboljih stvari u životu zaista. Svako ko propušta bridž, propušta toliko toga u životu.

Malcolm Forbes

 

Bilo kuda da idem, uvek mogu sklopiti nova prijateljstva za bridž stolom.

Martina Navratilova

 

Bridž je esencijalno društvena igra, ali nažalost ona privlači popriličan broj nedruštvenih ljudi.

Alan Truscott

 

Bridž je poput vodjenja ljubavi. Ako nemaš dobrog partnera, bilo bi dobro da imaš dobru ruku.

Woody Allen

 

Ulaganje u berzu gde ljudi veruju u efikasnost je poput igranja bridža sa nekim kome su rekli da gledanje u karte neće doneti ništa dobro.

Warren Buffett

 

Bridž je kraljica svih igara sa kartama.
Bridž je jedna od igara u kojoj kompjuter nije najbolji.

Bill Gates