Špil

Koristi se standardni engleski špil od 52 karte, koji se kod nas praktično koristi i za sve ostale igre (tablić, poker, remi,..).

classic-playing-cards

U svakoj boji postoje po 13 karata, poređane po jačini: A,K,Q,J,10,9,8,7,6,5,4,3,2. Boje imaju svoje jačine i to:najslabija je tref, zatim slede karo, herc i kao najjača pik. Međutim, jače od svih adutskih ponuda je igra „bez aduta“ ili skraćeno „NT“ (eng. no trump). Tref i karo kao slabije boje nazivaju se „minorske boje“, a herc i pik su „majorske boje“.
Zanimljivo da se deljenje, licitacija i sama igra odvijaju se u levu stranu, u pravcu kretanja kazaljke na časovniku, za razliku od većine kartaških igara kod nas.