Terminologija špila

classic-playing-cards

Standardni špil karata ima 4 “boje”: pik, herc, karo i tref, počev od najjače ka najslabijoj. Pik i herc su jače boje i nazivaju se majorske, dok su karo i tref slabije i nazivaju se minorske boje.

Najjača karta u bridžu je A (as), zatim sledi K (kralj), Q (dama), J (džek ili pub) i zatim 10 (desetka). Ove karte zbog svoje vrednosti imaju poseban naziv i nazivaju se “honerske karte”. Karte niže od desetke oslovljavaju se analogno – devetka, osmica, sedmica…dvojka. Drugi nazivi za boje i karte nisu prihvatljivi u bridžu i najbolje je da što pre upamtite i priviknete se na gore navedene.